5 дни в инкубатор – един от пътищата към двете чертички

5 дни в инкубатор – един от пътищата към двете чертички

Основна част от протичането на една инвитро/ICSI процедура е извършването на инвитро или ICSI оплождане в инвитро лабораторията на Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Това е един от най-интересните, важни и високоспециализирани етапи от провеждането на инвитро процедурата.

В деня на пункцията на фоликули  (екстракцията на яйцеклетките) партньорът предоставя семенна течност, която ще се използва при процедурата на инвитро оплождане. При класическо инвитро извадените от женския организъм яйцеклетки се поставят в специална среда и към нея на по-късен етап се добавят предварително обработените сперматозоиди. Много често, поради лошо качество на семенната течност или други фактори, се прилага методът ICSI. Процедурата наподобява класическото инвитро оплождане, но с помощта на специална процедура се избира един сперматозоид, който се инжектира директно в яйцеклетката, ако последната е качествена и позволява тази манипулация. Този процес се нарича инсеминиране, а не оплождане.

Самото оплождане трае около 16-20 часа и е сложен физиологичен и молекулярен процес, при който се образуват в яйцеклетката мъжко (от сперматозоида) и женско (от яйцеклетката) ядърца и така се определя оплодената вече яйцеклетка или т.нар. зигота.

Само добре оплодените зиготи се отделят и продължават да се култивират няколко дни извън организма на жената при специални условия на съхранение. За се осигури комфортът на ембрионите, този престой е при условия, максимално близки до тези в майчиния организъм. Това става чрез инкубатори, поддържащи температурата на маточната кухина, определени нива на влажност и концентрация на CO2. Медицински комплекс „Д-р Щерев“ разполага с най-модерна апаратура, позволяваща проследяване на условията в инкубаторите в реално време и система за алармиране и смс известяване в случай на отклонения от строго определените показатели.

Какво се случва с ембрионите в инкубаторите

След екстракцията на  яйцеклетки те се преглеждат под микроскоп, класифицират се според качеството и зрелостта им и се поставят в специална среда за култивиране. Няколко часа след това, в зависимост от тяхната зрялост, към всеки от тях се прибавят 50-200 хиляди сперматозоиди (при класическо IVF оплождане) или се инжектира 1 сперматозоид при ICSI. Поставят се в етикиран съд за конкретния пациент в инкубатор. Следват няколко дни на развитие преди полученият ембрион да бъде трансфериран в женския организъм.

1 ден след пункцията

На следващия ден след пункцията яйцеклетките се проверяват за оплождане. Средностатистически около 50 до 70% от яйцеклетките се оплождат успешно, като този процент варира при различните случаи на стерилитет.

2-ри ден  след пункцията

Оплодените яйцеклетки вече са започнали деленето си – нормално делящите се ембриони са между 2 и 4 клетки, наречени бластомери.

3-ти ден след пункцията

При правилно развитие ембрионите най-често имат средно 7 до 8 бластомера.

ден 4-ти

Развитието на ембрионите продължава към стадий компактна морула – клетките се допират плътно една до друга и под микроскоп изглеждат като едно цяло.

5-ти ден

Средно 40-50% от оплодените и развиващи се ембриони достигат до различни степени на развитие на т.нар. „бластоцистен стадий“ – от ранен бластоцист до късен (експандиран) или излюпващ се.

Понякога напълно утвърдената асистирана репродуктивна методика инвитро не е достатъчна, за да доведе двойките до успех и до така мечтаното бебе. Тогава се намесват високоспециализираните допълнителни техники, прилагани от опитни ембриолози и биолози.

Анализ на делителното вретено на яйцеклетката, отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди и много други, до които екипът на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ прибягва в нашата обща борба за бебе. Една от най-интересните техники е…

Ембриоскопията

При нея се използва постоянно 24-часово наблюдение на цялостното развитие на ембрионите посредством вградена микрокамера. Наблюдението се осъществява в специален инкубатор (ембриоскоп), осигуряващ всички необходими условия за развитие на ембрионите, наподобяващи тези в матката. Чрез специален софтуер и с помощта на висококвалифициран ембриолог се осъществява детайлна и пълна оценка на ембрионите преди тяхната имплантация както по отношение на темпа на делене на ембрионите, така и по отношение на времевите интервали между различните деления на ембрионите. Ембриоскопията позволява да се селектират ембриони с възможно най-добър имплантационен потенциал сред останалите ембриони на дадена двойка. Така се увеличават шансовете за успешна бременност и раждане на здраво бебе.

След култивирането на ембрионите и достигането до определен етап от развитието им следва т.нар. ембриотрансфер. А двете чертички са все по-близо!

Кога е време за час при репродуктивен специалист?

Първите важни стъпки за постигане на  успешна бременност - I част

Първите важни стъпки за постигане на  успешна бременност - II част

Как започва пътят към мечтаното бебе, ако то се бави?

Когато бебето се бави – всичко за вътрематочната инсеминация

Подготвителни стъпки при инвитро процедура

Премерената стимулация е в основата на успешното инвитро

Коментирай